• Utbildning

Utbildning

Utbildning och föreläsningar inom ledarskap, process- och projektledning samt klarspråk.

I rollen som utbildningskonsult anlitas Karin av yrkeshögskolor inom ledarskapsområdet:

 • Organisations- och verksamhetsutveckling
 • Gruppdynamik
 • Självkännedom
 • Konflikthantering
 • Coaching
 • Mötesteknik
 • Ge återkoppling
 • Förändringsledning
 • Skrivkurser i klarspråk
 • LOU (Lagen om offentlig upphandling)
 • Hållbara inköp och kategoristyrning
 • Handledare digital LIA
 • Handledning examensarbete


Karin utbildar även inom process- och projektledning samt genomför praktik i form av digital LIA (Lärande I Arbetslivet). Hon anlitas också för utbildning i hållbara inköp, kategoristyrning och LOU (Lagen om offentlig upphandling).

Karin håller även skrivkurser med fokus på klarspråk, vilket innebär att skriva på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Det är exempelvis användbart i skrivande av rapporter och examensarbeten, som hon också kan vara handledare för.

Tillsammans med Jörgen Rundgren har Karin skrivit en bok; Ledarskap i offentlighet: allt kommer att granskas, 2020. Boken används som kurslitteratur i utbildningssammanhang.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.